NovaLash 2011 Lash Artist Christina Perez Says Goodbye